Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ
  • Εκκαθαριστικό εφορίας
  • Το έντυπο Ε1 της εφορίας, κατά περίπτωση