Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

 

Δικαιολογητικά δια ζώσης:

Υπόδειγμα Αίτησης 

Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

 

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αίτηση.