Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης, πρόσληψης επωνύμου, πατρωνύμου και εγγραφή στα δημοτολόγια

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
  • Καθορισμός ιθαγένειας από το Τμήμα Ιθαγένειας Αποκ.Διοίκ.Κρήτης (όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή & υιοθετείται από Έλληνες γονείς)
  • Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΑΡ.11 Ν.2119/93)