Βεβαιώση διάθεσης αστικών αποβλήτων στο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΤΑ)

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την ηλεκτρονική αίτηση