Εγγραφή Ομογενών με διαπίστωση ιθαγένειας

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας)
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών