Κλάδεμα ή κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την ηλεκτρονική αίτηση