Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά:

  • Σύμφωνη γνώμη Τοπικής Κοινότητας