Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω υιοθεσίας

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου).
  • Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584.
  • Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα.
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία.

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Δικαιολογητικά