Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο
  • Αίτηση διόρθωσης τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικης πράξης κ.λ.π.