Μετακίνηση κάδου απορριμάτων

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την ηλεκτρονική αίτηση