Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑMΕΑ

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση της Α/θμιας Υγεινομικής Επιτροπής
  • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου
  • Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφει: "Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού έμπροσθεν της οικίας μου, σας κάνω γνωστό ότι επιθυμώ να μου οριστεί θέση στάθμευσης ΑμεΑ για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας …… με μικρότερες από τις προβλεπόμενες διαστάσεις. Η επιβίβαση-αποβίβαση μου θα γίνεται με ασφάλεια υπεύθυνη μου με τη συνδρομή συγγενικών μου προσώπων"
  • Υπεύθυνη Δήλωση 2 όπου θα αναγράφει:"Δεν διαθέτω άλλο χώρο στάθμευσης στην οικία που διαμενω στην οδο…., Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω το Δήμο σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για τη χρήση της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, Θα ενημερώσω τον Δήμο για οποιαδήποτε μεταβολή έχει να κάνει με την χορήγηση της θέσης στάθμευσης, Οδηγός του οχήματος με αριθμός κυκλοφορίας ..... θα είναι ....."
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
  • Δίπλωμα Οδήγησης