Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (από Υπόδειγμα).
  • Ε1 ή Εκκαθαριστικό Εφορίας.
  • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλης ΔΕΚΟ.
  • Όπως αναφέρονται στην Αίτηση.