Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτημα προς την Σχολική Επιτροπή