Μεταδημότευση της/του συζύγου (λόγω γάμου όταν ένας από τους δύο είναι ήδη δημότης)

 

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπόδειγμα.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Μεταδημότευσης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).