Μεταδημότευση συζύγων, διαζευγμένων ή εν χηρεία λόγω διετούς κατοικίας

 

 Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπόδειγμα.
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Μεταδημότευσης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).
  • Βεβαίωση διετούς μονίμου κατοικίας στο δήμο μας.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο σε περίπτωση διαζυγίου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).