Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή πύλη.

Για υποβολή απλού ηλεκτρονικού αιτήματος είναι απαραίτητο να είστε απλά εγγεγραμμένος χρήστης (Επιπέδου Α).

Για αποστολή πιστοποιητικών είτε ψηφιακά, είτε στην διεύθυνση σας, είναι απαραίτητο να είστε πιστοποιημένος χρήστης (Επιπέδου Β).

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αιτήματα γίνεται:

α) από το πλαίσιο "Αναζήτηση αιτημάτων" στην αρχική σελίδα.

 

photo

 

Αναζητήστε το αίτημα που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας γράμματα ή συλλαβή από την ονομασία του αιτήματος.

Επιλέξτε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην επόμενη οθόνη, για να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα, επιλέξτε το σύνδεσμο "Αποστολή ψηφιακής αίτησης.... " όπου εμφανίζεται.

Στη συνέχεια οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα λάβετε σχετικό μήνυμα με στοιχεία υποβολής

β) επιλέγοντας τον σύνδεσμο e-Αιτήματα στο κεντρικό μενού στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

Επιλέγετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής είναι επιτυχής θα λάβετε σχετικό μήνυμα με στοιχεία υποβολής.

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

Χρήστης Επιπέδου Α

Για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης “Επιπέδου Α” στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει απλά να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας.

Η εγγραφή γίνεται μία φορά και στην συνέχεια η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχόμενη και γίνεται με την χρήση του «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίσατε κατά την εγγραφή.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης “Επιπέδου Α” έχει δικαίωμα υποβολής μέρους των διαθέσιμων αιτημάτων. 

Ο πολίτης παρακαλουθεί την πορεία του αιτήματος του μέσα απο τον λογαριασμό του και συγκεκριμένα απο την επιλογή "Τα Αιτήματα μου"

Χρήστης Επιπέδου Β

Για να γίνετε πιστοποιημένος  χρήστης ή αλλιώς χρήστης “Επιπέδου Β” στη διαδικτυακή πύλη, πρέπει να κάνετε εγγραφή μέσω στου TAXISnet .

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος.

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

 

Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων